CỘNG ÐOÀN FATIMA

1003 Gulf Bank, Houston, TX 77037
Ðt: 281-999-1672

Lễ thứ Sáu đầu tháng: 7g chiều
Lễ Chúa Nhật: 9g sáng

Lm Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.