CỘNG ÐOÀN HOLY ROSARY

3600 Travis St., Houston, TX 77002
Ðt: 713-520-8746

Lễ Chúa Nhật: 3g15, 6g30 chiều

Lm Anthony Trần Ngọc Hùng, O.P.