CỘNG ÐOÀN THÁNH TÂM

1111 Pierce St., Houston, TX 77002
Ðt: 713-659-1561 Ext.# 12

Lễ thứ Sáu đầu tháng: 7g30 tối
Chầu Mình Thánh và đền tạ Thánh Tâm ngay sau lễ: 30 phút
Lễ thứ Bảy: 7g tối
Lễ Chúa Nhật: 1g trưa

Lm Anphongsô Trần Đạt Nhân